"Idźcie zatem i czyńcie uczniami
wszystkie narody (...)"
(Mateusza 28,19)
nawigacja ::] > Biblioteka > Marcin R. Garbulski > Pomoce dla uczniów KSB - część I > Skróty biblijne
Menu główne
Strona główna
Krok 0
O Kursie Jana
 1. Kurs "Boża miłość"
 2. Kurs "Spotkania"
 3. Kurs "Pomysły na życie"
 4. Kurs Zwycięstwa
 5. Kurs Wzrostu
 6. Kurs Poznania
Nagrody

Biblioteka
Nauczyciele KSB
O KSB
Sonda
Statystyki


Skróty biblijne

Alfabetyczny wykaz skrótów tytułów ksiąg starego i nowego testamentu

 •  1 J        Pierwszy List świętego Jana Apostoła
 • 1 Kor   Pierwszy List do Koryntian
 • 1 Krl    Pierwsza Księga Królewska
 • 1 Krn   Pierwsza Księga Kronik
 • 1 P       Pierwszy List świętego Piotra Apostoła
 • l Sm      Pierwsza Księga Samuela
 • l Tes     Pierwszy List do Tesaloniczan
 • 1 Tm    Pierwszy List do Tymoteusza
 • 2 J        Drugi List świętego Jana Apostoła
 • 2 Kor   Drugi List do Koryntian
 • 2 Krl    Druga Księga Królewska
 • 2 Krn   Druga Księga Kronik
 • 2 P       Drugi List świętego Piotra Apostoła
 • 2 Sm     Druga Księga Samuela
 • 2 Tes    Drugi List do Tesaloniczan
 • 2 Tm    Drugi List do Tymoteusza
 • 3 J        Trzeci List świętego Jana Apostoła
 • Ab        Księga Abdiasza
 • Ag        Księga Aggeusza
 • Am       Księga Amosa
 • Ap       Apokalipsa świętego Jana (Księga  Objawienia)
 • Dn        Księga Daniela
 • Dz        Dzieje Apostolskie
 • Ef         List do Efezjan
 • Est       Księga Estery
 • Ez        Księga Ezechiela
 • Ezd      Księga Ezdrasza
 • Flm      List do Filemona
 • Flp       List do Filipian
 • Ga        List do Galatów
 • Ha        Księga Habakuka
 • Hbr      List do Hebrajczyków
 • Hi         Księga Hioba
 • Iz         Księga Izajasza
 • J           Ewangelia według świętego Jana
 • Jk         List świętego Jakuba Apostoła
 • Jl          Księga Joela
 • Jon       Księga Jonasza
 • Joz       Księga Jozuego
 • Jr          Księga Jeremiasza
 • Jud       List świętego Judy
 • Koh      Księga Koheleta (Kaznodziei Salomona)
 • Kol       List do Kolosan
 • Kpł      Księga Kapłańska
 • Lb        Księga Liczb
 • Lm       Lamentacje (Treny)
 • Łk        Ewangelia według świętego Łukasza
 • Mi        Księga Micheasza
 • Mk       Ewangelia według świętego Marka
 • Ml        Księga Malachiasza
 • Mt       Ewangelia według świętego Mateusza
 • Na        Księga Nahuma
 • Ne        Księga Nehemiasza
 • Oz        Księga Ozeasza
 • Pnp      Pieśń nad Pieśniami
 • Prz       Księga Przysłów (Przypowieści Salomona)
 • Ps         Księga Psalmów
 • Pwt      Księga Powtórzonego Prawa
 • Rdz      Księga Rodzaju
 • Rt         Księga Rut
 • Rz        List do Rzymian
 • Sdz       Księga Sędziów
 • So         Księga Sofoniasza
 • Tt         List do Tytusa
 • Wj        Księga Wyjścia
 • Za        Księga Zachariasza

WYKAZ SKRÓTÓW TYTUŁÓW KSIĄG STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU WG KOLEJNOŚCI ICH WYSTĘPOWANIA W BIBLII 

Stary Testament:

 • Rdz      Księga Rodzaju
 • Wj        Księga Wyjścia
 • Kpł      Księga Kapłańska
 • Lb        Księga Liczb
 • Pwt      Księga Powtórzonego Prawa
 • Joz       Księga Jozuego
 • Sdz       Księga Sędziów
 • Rt         Księga Rut
 • l Sm      Pierwsza Księga Samuela
 • 2 Sm     Druga Księga Samuela
 • 1 Krl    Pierwsza Księga Królewska
 • 2 Krl    Druga Księga Królewska
 • 1 Krn   Pierwsza Księga Kronik
 • 2 Krn   Druga Księga Kronik
 • Ezd      Księga Ezdrasza
 • Ne        Księga Nehemiasza
 • Est       Księga Estery
 • Hi         Księga Hioba
 • Ps         Księga Psalmów
 • Prz       Księga Przysłów (Przypowieści Salomona)
 • Koh      Księga Koheleta (Kaznodziei Salomona)
 • Pnp      Pieśń nad Pieśniami
 • Iz         Księga Izajasza
 • Jr          Księga Jeremiasza
 • Lm       Lamentacje (Treny)
 • Ez        Księga Ezechiela
 • Dn        Księga Daniela
 • Oz        Księga Ozeasza
 • Jl          Księga Joela
 • Am       Księga Amosa
 • Ab        Księga Abdiasza
 • Jon       Księga Jonasza
 • Mi        Księga Micheasza
 • Na        Księga Nahuma
 • Ha        Księga Habakuka
 • So         Księga Sofoniasza
 • Ag        Księga Aggeusza
 • Za        Księga Zachariasza
 • Ml        Księga Malachiasza

 Nowy Testament:

 • Mt       Ewangelia według świętego Mateusza
 • Mk       Ewangelia według świętego Marka
 • Łk        Ewangelia według świętego Łukasza
 • J           Ewangelia według świętego Jana
 • Dz        Dzieje Apostolskie
 • Rz        List do Rzymian
 • 1 Kor   Pierwszy List do Koryntian
 • 2 Kor   Drugi List do Koryntian
 • Ga        List do Galatów
 • Ef         List do Efezjan
 • Flp       List do Filipian
 • Kol       List do Kolosan
 • l Tes     Pierwszy List do Tesaloniczan
 • 2 Tes    Drugi List do Tesaloniczan
 • 1 Tm    Pierwszy List do Tymoteusza
 • 2 Tm    Drugi List do Tymoteusza
 • Tt         List do Tytusa
 • Flm      List do Filemona
 • Hbr      List do Hebrajczyków
 • Jk         List świętego Jakuba Apostoła
 • 1 P       Pierwszy List świętego Piotra Apostoła
 • 2 P       Drugi List świętego Piotra Apostoła
 • 1 J        Pierwszy List świętego Jana Apostoła
 • 2 J        Drugi List świętego Jana Apostoła
 • 3 J        Trzeci List świętego Jana Apostoła
 • Jud       List świętego Judy
 • Ap       Apokalipsa świętego Jana (Księga  Objawienia)


Copyright © 2003 - 2015 AGAPE. Wszelkie prawa do serwisu  zastrzeżone.
Created by HORNET.COM.PL
WEB interface