"Idźcie zatem i czyńcie uczniami
wszystkie narody (...)"
(Mateusza 28,19)
nawigacja ::] > Biblioteka > Marcin R. Garbulski > Pomoce dla uczniów KSB - część I > Skróty biblijne
Menu główne
Strona główna
Krok 0
O Kursie Jana
 1. Kurs "Boża miłość"
 2. Kurs "Spotkania"
 3. Kurs "Pomysły na życie"
 4. Kurs Zwycięstwa
 5. Kurs Wzrostu
 6. Kurs Poznania
Nagrody
Zgłoszenie na Kurs Jana

Biblioteka
Nauczyciele KSB
O KSB
Sonda
Statystyki


Skróty biblijne

Alfabetyczny wykaz skrótów tytułów ksiąg starego i nowego testamentu

 •  1 J        Pierwszy List świętego Jana Apostoła
 • 1 Kor   Pierwszy List do Koryntian
 • 1 Krl    Pierwsza Księga Królewska
 • 1 Krn   Pierwsza Księga Kronik
 • 1 P       Pierwszy List świętego Piotra Apostoła
 • l Sm      Pierwsza Księga Samuela
 • l Tes     Pierwszy List do Tesaloniczan
 • 1 Tm    Pierwszy List do Tymoteusza
 • 2 J        Drugi List świętego Jana Apostoła
 • 2 Kor   Drugi List do Koryntian
 • 2 Krl    Druga Księga Królewska
 • 2 Krn   Druga Księga Kronik
 • 2 P       Drugi List świętego Piotra Apostoła
 • 2 Sm     Druga Księga Samuela
 • 2 Tes    Drugi List do Tesaloniczan
 • 2 Tm    Drugi List do Tymoteusza
 • 3 J        Trzeci List świętego Jana Apostoła
 • Ab        Księga Abdiasza
 • Ag        Księga Aggeusza
 • Am       Księga Amosa
 • Ap       Apokalipsa świętego Jana (Księga  Objawienia)
 • Dn        Księga Daniela
 • Dz        Dzieje Apostolskie
 • Ef         List do Efezjan
 • Est       Księga Estery
 • Ez        Księga Ezechiela
 • Ezd      Księga Ezdrasza
 • Flm      List do Filemona
 • Flp       List do Filipian
 • Ga        List do Galatów
 • Ha        Księga Habakuka
 • Hbr      List do Hebrajczyków
 • Hi         Księga Hioba
 • Iz         Księga Izajasza
 • J           Ewangelia według świętego Jana
 • Jk         List świętego Jakuba Apostoła
 • Jl          Księga Joela
 • Jon       Księga Jonasza
 • Joz       Księga Jozuego
 • Jr          Księga Jeremiasza
 • Jud       List świętego Judy
 • Koh      Księga Koheleta (Kaznodziei Salomona)
 • Kol       List do Kolosan
 • Kpł      Księga Kapłańska
 • Lb        Księga Liczb
 • Lm       Lamentacje (Treny)
 • Łk        Ewangelia według świętego Łukasza
 • Mi        Księga Micheasza
 • Mk       Ewangelia według świętego Marka
 • Ml        Księga Malachiasza
 • Mt       Ewangelia według świętego Mateusza
 • Na        Księga Nahuma
 • Ne        Księga Nehemiasza
 • Oz        Księga Ozeasza
 • Pnp      Pieśń nad Pieśniami
 • Prz       Księga Przysłów (Przypowieści Salomona)
 • Ps         Księga Psalmów
 • Pwt      Księga Powtórzonego Prawa
 • Rdz      Księga Rodzaju
 • Rt         Księga Rut
 • Rz        List do Rzymian
 • Sdz       Księga Sędziów
 • So         Księga Sofoniasza
 • Tt         List do Tytusa
 • Wj        Księga Wyjścia
 • Za        Księga Zachariasza

WYKAZ SKRÓTÓW TYTUŁÓW KSIĄG STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU WG KOLEJNOŚCI ICH WYSTĘPOWANIA W BIBLII 

Stary Testament:

 • Rdz      Księga Rodzaju
 • Wj        Księga Wyjścia
 • Kpł      Księga Kapłańska
 • Lb        Księga Liczb
 • Pwt      Księga Powtórzonego Prawa
 • Joz       Księga Jozuego
 • Sdz       Księga Sędziów
 • Rt         Księga Rut
 • l Sm      Pierwsza Księga Samuela
 • 2 Sm     Druga Księga Samuela
 • 1 Krl    Pierwsza Księga Królewska
 • 2 Krl    Druga Księga Królewska
 • 1 Krn   Pierwsza Księga Kronik
 • 2 Krn   Druga Księga Kronik
 • Ezd      Księga Ezdrasza
 • Ne        Księga Nehemiasza
 • Est       Księga Estery
 • Hi         Księga Hioba
 • Ps         Księga Psalmów
 • Prz       Księga Przysłów (Przypowieści Salomona)
 • Koh      Księga Koheleta (Kaznodziei Salomona)
 • Pnp      Pieśń nad Pieśniami
 • Iz         Księga Izajasza
 • Jr          Księga Jeremiasza
 • Lm       Lamentacje (Treny)
 • Ez        Księga Ezechiela
 • Dn        Księga Daniela
 • Oz        Księga Ozeasza
 • Jl          Księga Joela
 • Am       Księga Amosa
 • Ab        Księga Abdiasza
 • Jon       Księga Jonasza
 • Mi        Księga Micheasza
 • Na        Księga Nahuma
 • Ha        Księga Habakuka
 • So         Księga Sofoniasza
 • Ag        Księga Aggeusza
 • Za        Księga Zachariasza
 • Ml        Księga Malachiasza

 Nowy Testament:

 • Mt       Ewangelia według świętego Mateusza
 • Mk       Ewangelia według świętego Marka
 • Łk        Ewangelia według świętego Łukasza
 • J           Ewangelia według świętego Jana
 • Dz        Dzieje Apostolskie
 • Rz        List do Rzymian
 • 1 Kor   Pierwszy List do Koryntian
 • 2 Kor   Drugi List do Koryntian
 • Ga        List do Galatów
 • Ef         List do Efezjan
 • Flp       List do Filipian
 • Kol       List do Kolosan
 • l Tes     Pierwszy List do Tesaloniczan
 • 2 Tes    Drugi List do Tesaloniczan
 • 1 Tm    Pierwszy List do Tymoteusza
 • 2 Tm    Drugi List do Tymoteusza
 • Tt         List do Tytusa
 • Flm      List do Filemona
 • Hbr      List do Hebrajczyków
 • Jk         List świętego Jakuba Apostoła
 • 1 P       Pierwszy List świętego Piotra Apostoła
 • 2 P       Drugi List świętego Piotra Apostoła
 • 1 J        Pierwszy List świętego Jana Apostoła
 • 2 J        Drugi List świętego Jana Apostoła
 • 3 J        Trzeci List świętego Jana Apostoła
 • Jud       List świętego Judy
 • Ap       Apokalipsa świętego Jana (Księga  Objawienia)


Copyright © 2003 - 2019 AGAPE. Wszelkie prawa do serwisu  zastrzeżone.
Created by HORNET.COM.PL
WEB interface