CEL LEKCJI 1:

 
Przybliżyć to, kim jest Jezus i jaki był cel Jego przyjścia. Dokładniej zobaczyć, czym jest życie ofiarowywane przez Jezusa.
1. (J 1:1-14) Czego dowiadujemy się o Słowie z tego fragmentu?
    ........................................
2. Po czym poznajemy, że ktoś - inny człowiek - nas kocha?
    ........................................
    Jak Bóg wyraził swoją miłość do nas? (J 3:16)
    ........................................
    Jaki jeszcze był cel przyjścia Jezusa? (J 1:18)
    ........................................
3. Jaki był jeszcze inny cel przyjścia Jezusa? (J 10:10)
    ........................................
    Jezus opisał to obfite życie za pomocą różnych przenośni. Spróbujemy odkryć ich znaczenie. 
 
    Do czego jest potrzebna woda w życiu człowieka?
    ........................................
    Co zmieniłby brak wody?
    ........................................
    Co Jezus chciał przekazać przez użycie takiego porównania w J 4:5-14?
    ........................................
    Do czego jest ludziom potrzebny chleb?
    ........................................
    Co zmieniłby brak chleba?
    ........................................
    Co Jezus chciał przekazać przez użycie takiego porównania w J 6:33-35?
    ........................................
    Do czego jest nam potrzebne światło?
    ........................................
    Co zmieniłby brak światła?
    ........................................
    Co Jezus chciał przekazać przez użycie takiego porównania w J 8:12?
    ........................................
4. Dlaczego Apostoł Jan napisał tę księgę? (J 20:30-31)
    ........................................
5. Dlaczego zdecydowałeś/łaś się na udział w tym kursie? Czy kiedykowiek angażowałeś/łaś się w jakiejś wspólnocie? Jak określiłbyś/łabyś obecnie swoją relację z Bogiem?
     .........................................
 
ZADANIE
Przeczytaj Ewangelię wg św. Jana rozdziały 1 - 3