FamilyLife Polska

Witajcie! Na stronie FamilyLife Polska chcemy wspierać i zachęcać małżeństwa do budowania bliskich relacji z Bogiem, współmałżonkiem i dziećmi. Pragniemy inspirować poprzez praktyczne, biblijne zasady oraz przykłady z życia.Pokaż mniej

Kim jesteśmy?

Jesteśmy chrześcijańską organizacją będącą częścią międzynarodowej organizacji FamilyLife (www.familylife.com).
W Polsce działamy w ramach Ruchu Chrześcijańskiego Mt28 (www.mt28.pl) będącego częścią międzynarodowej organizacji Cru (https://www.cru.org/)

Nasza historia

Historia FamilyLife rozpoczęła się w Ameryce pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku.

W Polsce służba FamilyLife rozpoczęła działalność na początku lat dziewięćdziesiątych pod nazwą „Służba Rodzinie”, prowadząc na terenie całego kraju konferencje, obozy, wykłady dla małżeństw i rodziców, a także kursy dla narzeczonych.

W latach 2004-2006 zostały przetłumaczone na język polski i wydane materiały dla grup małżeńskich i rodzicielskich – Twórcy domowego ogniska.

Z pomocą tych materiałów w wielu miastach rozpoczął się ruch domowych grup małżeńskich.

W 2015 roku zostały przetłumaczone i wydane materiały do kursu małżeńskiego – Sztuka Pielęgnowania małżeństwa, a w 2019 materiały do kursu dla mężczyzn – Mierz wysoko. Kroki do odważnej męskości.

Od 2018 roku służba nosi nazwę „FamilyLife Polska”.

Pragniemy pomagać małżeństwom w budowaniu zdrowych i silnych rodzin opartych na fundamencie Chrystusa.

Nasze wartości

Wierzymy, że małżeństwo stworzył Bóg, że wyznaczył mu konkretny cel i zaplanował, jak ma ono funkcjonować. A zrobił to wszystko z miłości do nas i dla naszego dobra.

Dlatego chcąc mieć zdrowe i silne rodziny, potrzebujemy poznać Boży plan dla małżeństwa i rodzicielstwa zawarty w Piśmie Świętym i stosować go w codziennym życiu. Potrzebujemy aktywnie i z miłością dbać o rodzinne więzi. 

Naturalną tendencją każdego małżeństwa jest oddalanie się od siebie z powodu egoizmu i grzechu. Jednak budując małżeństwo i rodzinę na fundamencie Jezusa Chrystusa otrzymujemy potrzebne siły, mądrość i miłość do bycia oddanym współmałżonkiem i rodzicem.