Odkryj życie

Agape.pl
04/10/2023
Kategoria: Artykuły
Podziel się

Większość ludzi bardzo pragnie zmienić na lepsze świat i swoje życie. Dlaczego? Bo gdzieś w głębi serca wiedzą, że ten świat nie jest taki, jaki powinien być. Jest niedoskonały w wielu aspektach. Wszyscy jesteśmy częścią historii odkupienia i uzdrowienia, którą Bóg pisze od początku stworzenia.

Stworzeni, by żyć

Bóg stworzył nas, abyśmy żyli pełnią życia. Abyśmy poznali Go osobiście, bez żadnych przeszkód. Abyśmy nigdy nie krzywdzili innych ani sami nie doznali krzywdy. Abyśmy cieszyli się doskonałym światem, jaki dla nas stworzył. Abyśmy żyli radośnie, z poczuciem celu i znaczenia każdego dnia.

(…) wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą.

Księga Rodzaju 2,7)

Oddzieleni od życia

Pierwsi ludzie odrzucili Stwórcę i wspaniałe życie, jakie oferował. W ten sposób śmierć, ból, zło i samotność przyszły na świat. Przez jedną buntowniczą decyzję zerwaliśmy relację z Bogiem już dawno temu.

„To niesprawiedliwe” – możemy powiedzieć.

Wszyscy jesteśmy grzesznikami. W głębi serca wiemy, że robimy to samo: lubimy stawiać siebie na pierwszym miejscu, wybierać własną drogę, a nie Bożą.

„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym".

List do Rzymian 6,23

Przywróceni do życia

Tylko Jezus może przywrócić nam życie. Na krzyżu zapłacił w pełni karę za nasz bunt i pokonał zło. Potem dowiódł przez swoje zmartwychwstanie, że naprawdę jest Synem Bożym. Teraz oferuje pełnię prawdziwego życia każdemu, kto zaufa Mu i przyjmie to, co dla nas zrobił.

To dar, który nie kosztuje nas nic oprócz pychy. Otrzymujemy zbawienie, kiedy rezygnujemy z prób zbawienia (uratowania) samych siebie, ufając Jezusowi na tyle, by oddać Mu wszystko.

„Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości".

Ewangelia wg św. Jana 10,10)

„Ukazana zaś została ona teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię".

2 List do Tymoteusza 1,10

Wybierz życie

Masz wybór. Od tej chwili twoje życie może potoczyć się w jednym z dwóch kierunków: Nadal będziesz sprawował całkowitą kontrolę, oddzielony od tego obfitego życia, jakie oferuje ci Jezus.

Albo

oddasz życie Jezusowi i odkryjesz taką relację z Bogiem, dzięki której zacznie się twoja wewnętrzna przemiana. Poznasz wtedy cel i znaczenie przebaczenia oraz doświadczysz radości z niego wynikającej. Zaczniesz doświadczać uleczenia zranień z przeszłości oraz uczyć się, jak kochać naprawdę. Zaczniesz żyć pełnią życia.

Jak wybrać pełnię życia?

Uznaj, że zgrzeszyłeś – wybrałeś własną drogę życia i zraniłeś siebie i innych ludzi. Podziękuj Jezusowi za to, że zapłacił karę za wszystkie twoje grzechy, umierając za ciebie na krzyżu. Uwierz, że Jezus powstał z martwych, aby dać ci nowe życie. Poproś Jezusa, aby przejął kontrolę nad twoim życiem, abyś od tej chwili mógł żyć tak, jak On tego chce.

„Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie"

List do Rzymian 10,9

Możesz oddać swoje życie Jezusowi przez wiarę, którą wyrażamy w modlitwie np. takiej:

Daj nam znać, jeśli pomodliłeś się i zdecydowałeś poprosić Jezusa o dar nowego życia lub jeśli chcesz z kimś porozmawiać. Możesz zapisać się na kurs "Spotkanie z Jezusem"

O autorze

Kursy są opracowywane na podstawie Pisma Świętego przez zespół Agape.pl. Jeśli masz uwagi co do treści skontaktuj się z nami.Pokaż mniej

Następne