Kurs Ugruntowanie wiary

Bez dobrego zakorzenienia, roślina nie może się rozwijać. Dowiedz się, jak umocnić wiarę w Chrystusie i rozwijać z Nim więź każdego dnia.

Ugruntowanie wiary
Rozpocznij

Więcej informacji

W siedmiu częściach kursu dowiesz się m.in.:

  • kim jesteś w Bożych oczach i co posiadasz jako chrześcijanin;
  • jak spędzać czas z Bogiem, rozmawiać z Nim i poznawać Jego Słowo (otrzymasz materiały ze wskazówkami);
  • jak doświadczać Bożego przebaczenia;
  • skąd brać siły do życia zgodnego z Bożą wolą.

Kliknij Rozpocznij, aby wziąć udział w kursie. Będzie ci w nim towarzyszył doświadczony e-trener.  

Treść kursu

Ugruntowanie wiary
Rozpocznij
1: Należę do Boga
Więź z Bogiem
Jestem pewien
Poznawanie Boga
Czas skupienia
Zastosowanie
2: Trwałość związku z Bogiem
Pewność więzi z Bogiem
Przebaczenie grzechów
Zbawienie z łaski
Nie uczynki, ale łaska
Życie wieczne
Moje życie wieczne
Zastosowanie
3: Więź a wspólnota z Bogiem
Przebaczenie
Znaczenie relacji
Moja relacja z Bogiem
Wyznawanie grzechów
Zastosowanie
4: Życie w mocy Ducha
Wezwanie do świętości
Rola Ducha Świętego
Życie w Jego mocy
Pod wpływem Ducha
Zastosowanie
5: Droga ku dojrzałości
Rozwój człowieka
A. Zasady duchowego rozwoju
Oddani Słowu
Oddani modlitwie
Zastosowanie
B. Zasady duchowego rozwoju c.d.
Oddani wspólnocie
Oddani zgubionym ludziom
Zastosowanie
C. Piąty element
6: Podsumowanie
Pismo Święte
Duch Święty
Więzi z ludźmi
Twoja opinia
Zachęć innych
Co dalej?

O autorze

Kursy są opracowywane na podstawie Pisma Świętego przez zespół Agape.pl. Jeśli masz uwagi co do treści skontaktuj się z nami.Pokaż mniej

Opinie o kursie

Gotowy do startu?

Zapisz się na ten bezpłatny kurs online!

Rozpocznij
Więcej: Tematy: Biblia
Więcej: Tematy: Przebaczenie
Więcej: Tematy: Modlitwa