Spotkanie z Jezusem

Może myślisz: gdybym mógł porozmawiać z Jezusem, tak jak ludzie Jemu współcześni, byłoby mi łatwiej uwierzyć i zrozumieć, jak Go naśladować. Sprawdź, jak Jezus odpowiadał na pytania i potrzeby osób, które spotykał.

Spotkanie z Jezusem
Rozpocznij

Więcej informacji

Każda część kursu to inna rozmowa Jezusa zapisana w Ewangelii wg św. Jana. Nikodem, Samarytanka, Niewidomy i Tomasz bardzo się różnią, ale mają problemy podobne do naszych.

Kliknij Rozpocznij, aby wziąć udział w kursie. Będzie ci w nim towarzyszył doświadczony e-trener.

Treść kursu

Spotkanie z Jezusem
Rozpocznij
1. Spotkanie z Nikodemem
Nowe narodzenie
Węże na pustyni
Wywyższenie Jezusa
Zastosowanie
2. Spotkanie Jezusa z Samarytanką
Rozmowa przy studni
Rozmowa przy studni c.d.
Pokonywanie barier
Budowanie relacji
Zastosowanie
3. Spotkanie Jezusa z niewidomym
Historia uzdrowienia
Kim jest niewidomy?
Kim jest Jezus?
Wiara w Syna Człowieczego
Zastosowanie
4. Spotkanie Jezusa z Tomaszem
Zmartwychwstanie
Dostępne dowody
Wątpliwości Tomasza
Podsumowanie
Zastosowanie
Twoja opinia
Zachęć innych
Co dalej?

O autorze

Kursy są opracowywane na podstawie Pisma Świętego przez zespół Agape.pl. Jeśli masz uwagi co do treści skontaktuj się z nami.Pokaż mniej

Opinie o kursie

Gotowy do startu?

Zapisz się na ten bezpłatny kurs online!

Rozpocznij
Więcej: Tematy: Zrozumienie wiary
Więcej: Tematy: Życie wieczne
Więcej: Tematy: Przebaczenie