Odpowiedź na modlitwy: czy twoje serce jest gotowe?

Agape.pl
04/10/2023
Kategoria: Artykuły
Podziel się

Dlaczego niektórzy ludzie otrzymują odpowiedź na swoje modlitwy, a ja nie? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym? Wielu z nas chciałoby mieć wyraźniejsze poczucie obecności i zaangażowania Boga w nasze życie.

Może miałeś problem, o którym rozmawiałeś z księdzem, pastorem lub szanowanym chrześcijaninem i poprosiłeś o modlitwę, myśląc: „Ta osoba na pewno dostanie odpowiedź od Boga; jest o wiele bardziej uduchowiona niż ja”.

Bóg nie jest automatem, do którego wrzucimy odpowiednią monetę i wyskoczy to, czego chcemy.

W rzeczywistości każdy chrześcijanin może doświadczyć działania Boga w swoim życiu. Bóg kocha wszystkie swoje dzieci i poświęcił własnego Syna dla ich odkupienia. Jeśli uwierzyłeś Jezusowi, możesz być pewien, że jesteś Jego dzieckiem.

Dlaczego, w takim razie, nie wszyscy dostają odpowiedzi na swoje modlitwy?

Odpowiedź na modlitwę nie jest kwestią szczęścia czy zgadywania. Nie chodzi też o to, by postępować zgodnie z formułą, zapewniającą że Bóg przyniesie dokładnie taką zmianę, jakiej pragniemy. Bóg nie jest automatem, do którego wrzucimy odpowiednią monetę i wyskoczy to, czego chcemy. Jest kochającym Ojcem Niebieskim, który wie, co jest dla nas najlepsze i prosi, żebyśmy Mu zaufali. On uwielbia odpowiadać na modlitwy swoich dzieci, kiedy uczą się polegać na Nim.

Z jednej strony nie możemy zasłużyć na odpowiedzi od Boga, a wszystko, co nam daje, jest niezasłużonym błogosławieństwem. Jednak przestrzeganie sześciu poniższych zasad tworzy w nas gotowość i postawę potrzebną do doświadczenia wielu odpowiedzi na modlitwy.

Potrzeba prawdziwego opamiętania

Jeśli upokorzy się mój lud, nad którym zostało wezwane moje Imię, i będą błagać, i będą szukać mego oblicza, a odwrócą się od swoich złych dróg, Ja z nieba wysłucham i przebaczę im grzechy, a kraj ich ocalę.

2 Księga Kronik 7,14)

Nie powinniśmy oczekiwać, że nasze modlitwy zostaną wysłuchane, jeśli nosimy w sobie grzeszne nawyki i postawy. Trwanie w goryczy, urazie, grzechu seksualnym lub innym destrukcyjnym zachowaniu powoduje, że nasze serca twardnieją. Nie jesteśmy wtedy w stanie przyjąć błogosławieństw, którymi Bóg chce nas obdarzyć. Moc Boża pozostaje nieaktywna w naszym życiu. Ale wspaniałą nowiną jest to, że:

Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości

1 List św. Jana 1,9

Poprzez wyznanie i doświadczenie przebaczenia stajemy się gotowi, aby usłyszeć odpowiedź Boga na nasze modlitwy.

Potrzeba sprawiedliwości

„Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego”.

List św. Jakuba 5,16b

Po tym stwierdzeniu Jakub podaje przykład Eliasza, którego modlitwa została wysłuchana. Eliasz modlił się, aby nie padało, i nie padało przez ponad trzy lata! Potem, kiedy modlił się o deszcz, deszcz spadł. Sprawiedliwość nie odnosi się do doskonałości, ale do stałego i konsekwentnego chodzenia z Panem, gdy staramy się nie pozwolić, aby cokolwiek stanęło pomiędzy nami a Bogiem. Bóg zajmował pierwsze miejsce w sercu Eliasza. Czy jest w centrum twojego życia?

Potrzeba przebaczenia

„A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze”.

Ewangelia wg św. Marka 11,25

Jeśli mamy o coś do kogoś pretensje, powinniśmy tej osobie przebaczyć. To otwiera drogę do przebaczenia przez Boga. Jeśli modlisz się o przebaczenie, ale nadal nie czujesz się w porządku wobec Boga, sprawdź, czy w twoim sercu nie ma goryczy lub nieprzebaczenia wobec kogoś. Następnie pomódl się w podobny sposób.

 Kiedy przebaczysz innym, wkrótce doświadczysz radości i pokoju, które przynosi Boże przebaczenie.

Potrzeba posłuszeństwa

O co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba.

1 List św. Jana 3,22

Posłuszeństwo pozwala rozpoznać sprawiedliwego człowieka. Jest czymś więcej niż tylko podporządkowaniem się zestawowi zasad lub wiarą w poprawne doktryny. Posłuszeństwo to dostrojenie się do Ducha Świętego – podążanie za Jego kierownictwem i robienie tego, co miłe dla Boga. Nie musimy przeczesywać każdego wersetu Biblii i upewniać się, że postępujemy zgodnie z każdą regułą. Jezus podsumował wszystkie Boże instrukcje w zaledwie dwóch poleceniach:

Kochaj Boga. Kochaj Pana, Boga swego, całym swoim sercem, duszą i umysłem.

Ewangelia wg św. Mateusza 22,37

Kochaj innych ludzi. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. 

Ewangelia wg św. Mateusza 22,39

Posłuszeństwo jest możliwe, kiedy dzięki mocy Ducha Świętego, nastawiamy nasze serca na prawdziwą miłość do Boga i innych ludzi.

Potrzeba szczerości w wierze

Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, albowiem będziecie Mnie szukać z całego serca.

Księga Jeremiasza 29,13

Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają.

List do Hebrajczyków 11,6).

Bóg obiecuje objawić się wierzącym w Jego istnienie i szukającym Go szczerze, żarliwie. Jeśli twoje modlitwy mają na celu głębsze poznanie Boga, możesz być pewien, że na nie odpowie.

Zgoda z innymi pomaga

Dalej, zaprawdę, powiadam wam, Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie.

Ewangelia wg św. Mateusza 18,19

Nie oznacza to, że Bóg rzadziej odpowiada na modlitwy pojedynczych osób. Ta obietnica jest raczej niesamowitą zachętą – kiedy modlimy się razem z innymi zgodnie z wolą Boga, On uwielbia działać dla swojego ludu.

Kiedy się modlę, często odwołuję się do obietnicy, którą Jezus dał swoim uczniom: *„Dlatego powiadam wam: Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie”* (Ewangelia wg św. Marka 11,24). Kiedy zbliżam się do Boga, pragnienia mojego serca coraz bardziej odzwierciedlają Jego wolę względem mnie. To daje mi odwagę, by domagać się spełnienia tej obietnicy dla mnie i mojej rodziny.

Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twego serca. Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu, On sam będzie działał.

Psalm 37,4-5

Niezależnie od tego, przed czym dzisiaj stoisz, wiedz że Bóg dąży do intymnej i osobistej relacji z tobą. Ma plan, aby cię błogosławić i uczynić cię owocnym w swoim Królestwie. Skupiając życie na Jezusie, doświadczysz mocy Jego Ducha, zmieniającej życie. Zobaczysz wiele odpowiedzi na swoje modlitwy!

Jeśli chciałbyś rozwijać się w poznawaniu Bożej woli możesz zapisać się na kurs "Spotkanie z Jezusem"

O autorze

Kursy są opracowywane na podstawie Pisma Świętego przez zespół Agape.pl. Jeśli masz uwagi co do treści skontaktuj się z nami.Pokaż mniej

Następne